Diagnostyka ultrasonograficzna

badanie-usgBadanie ultrasonograficzne – USG – jest metodą diagnostyczną, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu w sposób niemal nieinwazyjny.
Badania wykonywane w naszej placówce :
USG jamy brzusznej – z reguły w ten sposób oceniany jest stan narządów jamy brzusznej: wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, nerek, trzustki, śledziony, aorty, dużych naczyń, pęcherza, gruczołu krokowego, macicy i przydatków. Badanie to wykonywane jest bezpośrednio przez powłoki jamy brzusznej.

USG piersi – zaleca się szczególnie kobietom do 40 roku życia (ciężarnym i karmiącym matkom), badania ultrasonograficzne jąder, które pozwalają wykluczyć lub potwierdzić zmiany chorobowe w jądrach i najądrzach, USG tarczycy dające ocenę wielkości ewentualnych zmian chorobowych, badania ultrasonograficzne narządów ruchu wykorzystywane w leczeniu ortopedycznym, badania USG stawów biodrowych u dzieci oraz USG naczyniowe, wykorzystujące efekt Dopplera, który pozwala na ocenę kierunku oraz prędkości przepływu krwi w naczyniach i tkankach.wynik-usg

Jednym z ważniejszych zastosowań badań ultrasonograficznych jest diagnostyka nienarodzonego dziecka. Dzięki badaniu USG możemy pozyskać informacje o wielkości płodu, budowie kostno-szkieletowej, pracy narządów wewnętrznych, przepływie w naczyniach krwionośnych, stanie łożyska. Potrafimy też zaobserwować wady rozwojowe oraz symptomy wskazujące na możliwość wystąpienia chorób genetycznych. USG pozwala wreszcie na obserwację trójwymiarowego obrazu płodu i archiwizację tak powstałego filmu na pamiątkę.

Diagnostyka ultrasonograficzna wykorzystywana jest również bezpośrednio podczas operacji dla oceny położenia i rozmiarów operowanej zmiany, jak również do obserwacji ruchu narzędzia lekarza operującego lub do kontroli przebiegu biopsji.

Badanie ultrasonograficzne trwa przeważnie 15 do 30 minut. Czas badania może różnić się w zależności od pacjenta, rodzaju badania i skomplikowania schorzenia.